Q-Modus B.V. Projecten

Innovatie, business development en netwerkvorming staan centraal bij Q-modus. Bij de meeste projecten zetten we de Innovatiespotter in. Daarmee vinden we bij elk project, elke marktvraag en voor elke opdrachtgever de juiste bedrijven.

Lees hieronder over enkele van onze projecten:

De Innovatiespotter

De Innovatiespotter is een door Q-modus ontwikkelde oplossing om snel de juiste bedrijven te vinden. We verzamelen en indexeren online data van alle 2 miljoen bedrijven in Nederland. Deze gegevens doorzoeken we met geavanceerde zoektechnologie. Zo vinden wij bij elk thema en rondom elke sector bedrijven. Ook de onbekende bedrijven en bedrijven die cross-sectoraal opereren.

Met name overheden en regionale samenwerkingsverbanden vragen ons het innovatielandschap in kaart te brengen en bedrijven rondom specifieke thema’s en sectoren te vinden. De bedrijvenoverzichten die we opleveren leiden tot meer inzicht in het bedrijvenlandschap. Ze helpen bij netwerkvorming, matchmaking en acquisitie.

De Innovatiespotter is voor alle zoekvragen inzetbaar. Onze expertise ligt bij het opsporen van bedrijven rond technologie- en innovatiethema’s. We vinden bedrijven in niches, bijvoorbeeld 3D-printen of Virtual Reality, en in brede thema’s zoals de topsectoren. Uniek is dat de methode cross-sectoraal werkt: wanneer we zoeken naar Health-bedrijven vinden we ook een IT-bedrijf dat apps bouwt voor de gezondheidszorg. Ga naar de website.

VentureLab International

VentureLab is een internationaal georiënteerd business development support programma op MBA-niveau, ontwikkeld vanuit de Universiteit Twente/NIKOS en Saxion. Het eenjarig programma ondersteunt de bedrijfsontwikkeling van startups en is een groeiversneller voor reeds gevestigde bedrijven.

Q-modus was kwartiermaker van de noordelijke variant van VentureLab in Groningen en heeft het programmamanagement uitgevoerd. In opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen zijn ruim 50 ondernemers geacquireerd, waarvan 24 energiegerelateerd. Verder heeft Q-modus trainers en coaches geselecteerd, het programma opgezet en georganiseerd, een regionaal netwerk ontwikkeld en een pilotjaar gedraaid. Ga naar de website.

Talentproject

Uniek leertraject door toepassing van de Meester-Gezelrelatie. Excellente studenten (Gezellen) worden gekoppeld aan topexperts (Meesters) uit het werkveld. Meester en Gezel trekken intensief met elkaar op, en werken samen aan een voor de organisatie relevant project.

De meerwaarde van het project zit in de kennisuitwisseling: de Gezel brengt actuele theoretische kennis in de organisatie, en leert op zijn of haar beurt van de ervaring van de Meester. Op deze wijze wordt getracht kenniscreatie te bevorderen. Het Talentproject wordt sinds 2003 uitgevoerd en kent een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Geïnteresseerde organisaties of kennisinstellingen kunnen contact opnemen.

Clusterproject E-learning

E-learning bedrijven die samenwerken en kennis delen in een cluster, waarbinnen nieuwe projecten worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht. Er zijn 16 projecten opgericht, en 24 deelnemers die een innovatie hebben ontwikkeld. Daarnaast is een regionaal netwerk opgezet. Afgerond project.

Innoveren en Ondernemen

Programma in samenwerking met NIKOS van de Universiteit Twente. In een traject van 9 maanden werken bedrijven een businessidee uit tot een marktrijp product. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe, actuele inzichten op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Vanaf 2009 zijn 25 mkb-bedrijven begeleid bij het ontwikkelen van hun nieuwe businessidee. Afgerond project.

Startersspel

Het Startersspel is een e-learning game die in opdracht van KvK Nederland is ontwikkeld voor ROC-leerlingen. Doel is om leerlingen kennis te laten maken met het ondernemerschap. De game is uitgerold naar alle ROC’s. Afgerond project.